نرم افزار CRM

۱۳۹۵-۰۲-۲۱
نیاز کسب و کارها به CRM

۷ روشی که با آن می توانید بفهمید کسب وکار شما به CRM نیاز دارد.

به عنوان یک کسب و کار در حال رشد، ممکن است بر روی فایل های اکسل و ایمیل های مختلف تکیه داشته باشید تا بتوانید تمامی اطلاعات مشتریان خود را حفظ کنید اما آیا این روش واقعا کارساز و مفید است؟