مدیریت خط فروش

۱۳۹۵-۰۴-۲۷
سی آر ام و اصلاح فرایند فروش

عدم کنترل خط فروش

. اپلیکیشن CRM دید روشنی به چرخه فروش فراهم می کند و می تواند هر کدام از مشتریان احتمالی را در خط فروش پیگیری نماید. داشتن دید کلی به خط فروش و فرآیند آن می تواند کار را ساده تر کند و باعث پیروزی شرکت در معاملات گردد.