تجربه کاربری

۱۳۹۵-۰۴-۱۵
سی آر ام و بهبود تجربه کاربری

سی آر ام و بهبود تجربه کاربری

با استفاده از فناوری مدیریت ارتباط با مشتری، کسب وکار ها می توانند تعامل بهتری با مشتریان خود داشته باشند، تجربه مثبتی برایشان ایجاد کنند و بر اساس نیازهای آنها محصولات یا خدماتی را ارائه دهند.
۱۳۹۵-۰۴-۱۰
نقش سی آر ام در تجربه کاربری

سی آر ام و تجربه کاربری

امروزه مشتریان با جملات کلیشه ای همچون مشتری پادشاه است یا همیشه حق با مشتری است، روبرو می شوند. اما واقعا این جملات چه معنایی دارند؟ مشتریان در کسب و کار شما چه موقعیتی دارند؟