ابزار سی آر ام

۱۳۹۵-۰۵-۲۹
سی آر ام و خدمات خوب

استراتژی Crm

زمانیکه مشتریان یک تجربه شگفت انگیز از شرکت شما داشته باشند آن را به اشتراک خواهند گذاشت. اگر تجربه بدی داشته باشند باید مطمئن باشید که این تجربه را در اختیار دیگران نیز قرار می دهند. در حقیقت مشتریان تجربیات بد خود را بیشتر از تجربیات خوب به اشتراک می گذارند.
۱۳۹۴-۱۲-۰۶
سی آر ام برای کسب و کار های کوچک

سی آر ام برای کسب و کارهای کوچک

شما صحنه کسب و کارهای کوچک را تجربه کرده اید اما اگر آماده رفتن به سطح بزرگتر و موفقیت آمیزتری هستید، نیاز به یک سیستم مدیریت ارتباط […]