مدیر

۱۳۹۵-۰۲-۲۱
نیاز کسب و کارها به CRM

۷ روشی که با آن می توانید بفهمید کسب وکار شما به CRM نیاز دارد.

به عنوان یک کسب و کار در حال رشد، ممکن است بر روی فایل های اکسل و ایمیل های مختلف تکیه داشته باشید تا بتوانید تمامی اطلاعات مشتریان خود را حفظ کنید اما آیا این روش واقعا کارساز و مفید است؟
۱۳۹۵-۰۲-۱۹
توسعه روابط تجاری

توسعه و روابط تجاری

امروزه، کسب وکارها باید بتوانند یک رابطه خوب و عمیق با مشتریان خود ایجاد کنند. حتما شما هم از خودتان می پرسید چگونه می توانم رابطه خوبی با افراد مختلف داشته باشم در حالیکه بیشتر آنها را نمی شناسم؟
۱۳۹۵-۰۲-۱۷
خدمات خوب برای مشتری

خدمات خوب برای مشتری چیست؟

عقاید و نظرات مختلفی در مورد حمایت و پشتیبانی از مشتری وجود دارد. در هر حوزه ای که بخواهید کار کنید باید از مشتریان خود حمایت نمایید و خدمات مناسبی در اختیارشان قرار دهید. اما سوال اینجاست که خدمات خوب برای مشتری چیست ؟
۱۳۹۵-۰۲-۱۳
جایگاه باشگاه مشتریان در وفادار سازی مشتریان

جایگاه باشگاه مشتریان در وفادارسازی مشتریان

بی شک تبدیل مشتریان موجود به مشتریان وفادار به عنوان یکی از دغدغه های اصلی هر سازمان تلقی میشود . آنچه در نزد عموم به وفاداری تعبیر می شود نوعی ایجاد تعهد در مشتری برای انتخاب گروه با سازمانی خاص، برای بهره مندی از خدمت یا کالایی خاص تلقی می شود، این انتخاب در حالی صورت می گیرد که علارقم عدم وابستگی مالی و جانبداری های هدف مند تعهدی قوی برای خرید مجدد در آینده ایجاد شود و در این بین تلاش های بازاریابی رقبا نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد